Дев’ята міжнародна виставка «Інноватика в сучасній освіті»

24-26 жовтня 2017 року відбулася Дев’ята міжнародна виставка «Інноватика в сучасній освіті» в Київському Палаці дітей та юнацтва, у якому вже традиційно взяв участь Державний навчальний заклад «Браїлівський професійний ліцей».  

Міжнародна виставка «Інноватика в сучасній освіті» – найбільш представницький в Україні форум освітніх, наукових і науково – технічних інновацій, який з 2009 року представляє  досягнення національних і закордонних навчальних закладів; експозиції виробників і постачальників навчального обладнання та технічних засобів, інноваційних програм і рішень для освіти; науково-практичні конференції, семінари, презентації з актуальних проблем сучасного розвитку освіти. Метою виставки є представлення досягнень в реформуванні галузі освіти, узагальнення та поширення кращого досвіду та творчих розробок педагогічних та наукових колективів здобуті при реалізації завдань освітньої реформи.

Цьогоріч у роботі виставки взяли участь 585 учасників із 23 регіонів України, Чехії, Словаччини, Австрії, Канади, США, Швейцарії, Німеччини та інших країн. Зокрема,
93 – університети, академії, інститути, коледжі, технікуми, наукові установи;
12 – закордонних навчальних закладів і міжнародних освітніх агенцій;
369 – загальноосвітніх шкіл, гімназій, ліцеїв, дошкільних і позашкільних навчальних закладів, обласних і міських органів управління освітою;
79 – професійно-технічних навчальних закладів, науково-методичних центрів професійно-технічної освіти;
32 – виробники і постачальники засобів навчання, проектів, сучасних програм і рішень для галузі освіти, видавництва, освітні портали.

Так, викладачі ДНЗ «Браїлівський професійний ліцей» Кучерук  А.Л., Ковтун Л.А., представили  роботу «Інноваційні підходи до навчання в процесі підготовки робітничих кадрів як ефективний засіб розвитку ключових компетенцій учнів».

Сьогодення  характеризується глибокими соціально-економічними змінами, пов’язаними з активізацією євроінтеграційних процесів і стрімким науково-технічним прогресом,  що передбачають інноваційну модель розвитку економіки України. Тому велике значення має володіння іноземною мовою, як невід’ємний фактор компетенції спеціаліста. І якщо нещодавно знання іноземної мови було лише показником загальнокультурного рівня, то в наш час це є одним з необхідних факторів формування високоякісного фахівця.

Активне володіння фахівцем як професійно-спрямованим письмовим, так і усним мовленням є вимогою сучасності, а тому і невід’ємною частиною професійного навчання. Сучасний випускник повинен мати цілісні знання зі спеціальності, ринкових та інноваційних механізмів, володіти іноземними мовами. Все це є запорукою забезпечення його власної конкурентоспроможності. Саме ці напрями роботи колективу були висвітлені у конкурсній роботі. Відвідали виставку директор ДНЗ «Браїлівський професійний ліцей» Суханова К.В., викладачі Ковтун Л.А., Кучерук А.Л., Сваричевська Т.В.