Методичні комісії

Методична комісія – один з найважливіших підрозділів методичної служби  закладу. Вона веде змістовну організаційну-методичну та науково-практичну роботу з викладачами та майстрами виробничого навчання, залучає педагогів до створення нових технологій навчання та виховання, удосконалення освітньо-виховного процесу

Стратегія розвитку сучасних закладів освіти диктує нові вимоги до педагога, його вміння організувати навчальний процес як педагогічну взаємодію, спрямовану на розвиток особистості. У контексті мети, завдань розвитку навчального закладу педагог повинен уміти працювати в умовах вибору педагогічної позиції, технології, змісту, форм, методів навчання та виховання. Тому основними завданнями методичної роботи у ДНЗ «Браїлівський  професійний ліцей» є:

 • Організаційно – методичне забезпечення розвитку, удосконалення змісту, форм і методів навчання та виховання учнів;
 • Розвиток професійної компетентності педагогічних працівників, створення у них мотивації на постійне професійне удосконалення педагогічної майстерності;
 • Інформування про досягнення педагогічної науки, педагогічного досвіду;
 • Організаційно – методична допомога у розвитку педагогічної творчості;
 • Створення комплексно – методичного забезпечення навчально – виховного процесу;
 • Розробка та видання методичних рекомендацій;
 • Підготовка до атестації педагогічних працівників;
 • Залучення педагогічних працівників до участі в різних формах науково – методичної діяльності впродовж навчального року.

Вирішення цих завдань реалізується шляхом участі педагогічних працівників у :

 • Методичних комісіях;
 • Школі спеціаліста – початківця;
 • Школі передового педагогічного досвіду;
 • Інструктивно – методичних нарадах;
 • Педагогічних читаннях;
 • Засіданнях творчих груп;
 • Психолого – педагогічних семінарах.

Результативність методичної роботи у ліцеї відображається у таких формах роботи як:

 • Відкриті уроки та виховні заходи;
 • Методичні розробки;
 • Робота з обдарованими дітьми;
 • Конкурси фахової майстерності;
 • Предметні тижні;
 • Тижні професій;
 • Участь у виставках «Сучасна освіта України», «Інноваційні технології навчання».

У ДНЗ “Браїлівський  професійний ліцей»  постійно проводяться конкурси фахової майстерності серед учнів. Конкурси проводиться з метою підвищення рівня професійної підготовки майстерності, розвитку творчої активності учнів, поглиблення і вдосконалення професійних знань, освоєння учнями методів праці.

Учні виконують практичні завдання і завдання на перевірку знань матеріалу зі спеціальних дисциплін та загальнотехнічних дисциплін. При підведенні підсумків особлива увага звертається на дотримання учнями техніки безпеки та охорони праці. До складу членів журі обов′язково запрошуються представники профільних підприємств.