Правила прийому

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Директор ДНЗ «Браїлівський
професійний ліцей»
К.В. Суханова
____________ 2017 р.

П Р А В И Л А П Р И Й О М У

до Державного навчального закладу
«Браїлівський професійний ліцей»
на 2017 рік

І. Загальна частина

1.1. До Державного навчального закладу «Браїлівський професійний ліцей» приймаються громадяни України. Відповідно до рішення Акредитаційної комісії МОН України від 30.09.2015р. №1558-АК, протокол №117 від 30.06.2015р. про надання освітніх послуг, пов’язаних з одержанням професійної підготовки з робітничих професій, курсового професійного навчання, підвищення кваліфікації.
1.2. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно-технічної освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров’я, місця проживання, сексуальної орієнтації та інших обставин.
Обмеження допускається за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.
1.3. Прийом до ліцею здійснюється для підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник».
1.4. Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок видатків з Державного бюджету України або видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів у державному бюджеті на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах регіонального замовлення.
1.5. Прийом громадян понад регіональне замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

ІІ. Приймальна комісія

2.1. Прийом до ліцею здійснює приймальна комісія.
2.2. Очолює приймальну комісію директор ліцею, який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад і порядок її роботи.
2.3. Правила прийому в ліцей на наступний календарний рік розробляються згідно з Типовими правилами прийому приймається на засіданні педагогічної ради та затверджується директором ліцею не пізніше 1 грудня поточного року.
2.4.Приймальна комісія:
– організовує прийом заяв та документів;
– проводить із вступниками бесіди з питань вибору професії, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, слухачів, наступного працевлаштування;
– організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;
– приймає рішення щодо осіб , рекомендованих до зарахування в ліцей, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;
– організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров’я та професійної придатності вступників;
– вирішує інші питання, пов’язані з прийомом.
2.5. Правила прийому до ліцею своєчасно доводяться до відома вступників через засоби масової інформації та (або) інформаційні стенди і обумовлюють:

а) перелік професій згідно ліцензії за якими здійснюється набір та
доведений обсяг прийому на 2017 рік – 150 учнів

№ з/п Назва професії Вимоги до освітнього рівня Ліцензійні обсяги
прийому Плановані обсяги прийому Термін навчання Форма та ступеневість навчання

б) придатність до навчання за станом здоров’я (медична довідка ф. № 086-У)
Медичні обмеження за професіями:
– Офісний службовець (бухгалтерія); оператор комп’ютерного набору – нервово-психічні розлади, мігрень, судинна дистонія.
– Водій автотранспортних засобів (категорія «С»); слюсар з ремонту автомобілів; слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики (електромеханіка); електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин; Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування; слюсар-електомонтажник – перераховані професії протипоказані людям, які страждають на алергічні захворювання, захворювання дихальних органів, опорно-рухового апарату (радикуліт, остеохондроз тощо), серцево-судинної, ендокринної і нервової систем, страждають розладами психіки (епілепсія), мають хронічні захворювання печінки та нирок (гепатохолецистит, гломерулонефрит), виразкову хворобу шлунку, а також мають виражені дефекти зору та слуху.
– Кухар; кондитер – серцево-судинні захворювання, ревматизм; шкірні захворювання; запаморочення; нервово-психічні захворювання; бацилоносійство.
в) вступники, які за результатами конкурсного відбору не були зараховані до ліцею можуть в п’ятиденний термін подати письмову заяву на розгляд апеляційної комісії.
г) На всі вищеперераховані професії приймаються на навчаннч юнаки і дівчата.
д) Вікові обмеження: на момент закінчення навчального закладу не менше 17 років. Винятком є лише професія водія автотранспортних засобів (категорія «С»): на момент закінчення навчального закладу їм виповнилось не менше 18 років, що дало можливість отримати водійські посвідчення.
2.6. Документи для вступу приймаються в період з 18.04.2017р. по 31.08.2017р. Приймальна комісія працює з 8.00 по 17.00. обідня перерва 13.00-14.00. Вихідний: субота, неділя.
2.7. Усі бажаючі вступники забезпечуються гуртожитком. Порядок заселення в гуртожиток зумовлює написання відповідної заяви на ім’я директора та підписання угоди «Про поселення та правила поведінки в гуртожитку»
2.8. Медичний огляд проводиться вступниками за місцем проживання із заповненням медичної довідки 086-У.

ІІІ. Документи для вступу

3.1.Вступники подають особисто заяву про вступ до ліцею із зазначенням обраної професії, форму навчання, потреби в гуртожитку, місця проживання до якої додають:
– документ про освіту (оригінал);
– медичну довідку за формою 086-У;
– 6 фотокарток розміром 3х4 см
– паспорт (свідоцтво про народження для осіб, які за віком не мають паспорта) (копія)
– ідентифікаційний код (копія).
– документ про відношення до військової повинності.
– документи, що дають право на пільги.
– інші документи:
Усі вищевказані документи вступник пред’являє особисто на засіданні приймальної комісії у визначені строки для подання документів.
Для обробки персональних даних, особа надає приймальній комісії письмовий дозвіл відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»
3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.

ІV. Умови прийому

4.1.Прийом до ліцею проводиться шляхом кожного конкурсного відбору за результатами співбесіди.
4.2. Співбесіда проводиться на засіданні приймальної комісії.
4.3. За рішенням приймальної комісії з окремих предметів можуть проводитись вступні випробування.
4.4 Вступні випробовування проводяться поетапно протягом усього періоду прийому документів.
4.5. Особи, які без поважних причин не з’явились на вступні випробовування або на співбесіду у зазначений за розкладом час або отримали незадовільні результати, до участі у наступних етапах конкурсного відбору не допускаються.

V. Зарахування

5.1. Зараховуються до професійного ліцею поза конкурсом:
– особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;
– діти-сироти та діти, позбавленібатьківськогопіклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року № 226 ”Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування” (зізмінами);
– діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до статті 22 Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”;
– особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право, в тому числі, громадянам, віднесеним до категорії 3 – за умови одержання позитивних оцінок на вступних іспитах;
– особи, яким відповідно до Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” надане таке право, в тому числі, громадянам, віднесеним до категорії 3 – за умови одержання позитивних оцінок на вступних випробуваннях;
– особи, яким відповідно до Закону України “Про підвищення престижності шахтарської праці” надане таке право;
– діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах, при вступі на навчання за гірничими спеціальностями і професіями відповідно до Указу Президента України від 19 травня 1999 року № 524 “Про державну допомогу дітям, які вчаться за гірничими спеціальностями і чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах”;
– діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 “Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді”.

5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов :
– випускники загальноосвітнього навчального закладу III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;
– випускники загальноосвітнього навчального закладу II ступеня, які мають Свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;
– учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями (спеціальностями), для яких вищезазначені дисципліни є профільними;
– особи, які вступають до професійно-технічного навчального закладу за цільовим направленням на навчання;
Право на пільгове зарахування надається за інших рівних умов за черговістю, визначеною вище.
5.3. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсних випробувань приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання до ліцею.
5.4. У разі оскарження результатів вступних випробувань вступник у триденний термін після їх оголошення подає відповідну заяву на ім’я голови приймальної комісії.
5.5.Зарахування до ліцею здійснюється наказом директора.
5.6. Після конкурсних випробувань зарахування до ліцею може супроводжуватись укладанням договору між навчальним закладом, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і випускником (для неповнолітніх – його батьками) про навчання та подальше працевлаштування. Зарахування здійснюється, як у межах регіонального замовлення, так і понад його, відповідно до ліцензійного обсягу ліцею.
5.7. Засідання приймальної комісії відбудеться 22, 23 серпня 2017 року.

VІ. Прикінцеві положення

6.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з ліцею. На звільнені місця може проводитися додаткове зарахування за конкурсом осіб, які пройшли вступні випробування. При невиконанні регіонального замовлення на прийом з окремих професій навчальний заклад може проводити додатковий прийом.
6.2. Особам, які не зараховані до навчального закладу, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше п’яти днів з дня прийняття рішення.
6.3. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань вступників, зберігаються протягом одного року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.
6.4. Контроль за дотриманням Типових правил прийому професійно-технічними навчальними закладами здійснюється спеціально вповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері професійно-технічної освіти, міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, яким підпорядкований Державний навчальний заклад «Браїлівський професійний ліцей».

Прийнято на педагогічній раді
Протокол №6
від 24 березня 2017 р.