Консультації

Група № 10

Українська мова Спрощення і чергування приголосних

Українська мова Правопис префіксів і суфіксів

Українська мова Складні випадки правопису різних частин мови

Українська мова Система розділових знаків в складносурядних реченнях.

Українська мова Система розділових знаків в простих реченнях

Українська мова Система розділових знаків в складнопідрядних реченнях

Українська мова Пряма мова. Розділові знаки.

Українська мова Написання власних висловлювань

Українська мова Написання власних висловлювань

Математика Основні поняття теорії ймовірностей

Математика: Чотирикутники

Англійська мова Заповнення пропусків у тексті

Англійська мова Написання власного висловлювання

Група № 15

Українська мова Розділові знаки

Українська мова Написання власних висловлювань -1-

Українська мова Написання власних висловлювань -2-

Група № 14

Українська мова Спрощення і чергування приголосних

Українська мова Подвоєння приголосних

Українська мова Правопис префіксів і суфіксів

Математика Об’єми тіл

Математика Вектори у просторі. Дії над векторами

Англійська мова Заповнення пропусків у тексті

Англійська мова Написання власного висловлювання