Дистанційне навчання

Електронні  адреси викладачів і майстрів для зворотнього зв’язку

[email protected]Лисак А.Р.
1[email protected]Сваричевська Т.В.
2[email protected]Кучерук А.Л.
3[email protected]Суханова К.В.
4[email protected]Суханов В.С.
5[email protected]Похолюк І.Л.
6[email protected]Колос Л.А.
7[email protected]Колос О.А.
8[email protected]Волянська Н.В.
9[email protected]Гаврилюк В.В.
10[email protected]Кубицька О.В.
11 [email protected]Бомк М.А.
12[email protected]Ковтун Л.А.
13[email protected]Конокотін О.В.
14[email protected]Скульський О.В.
15[email protected]Ярошевич З.М.
16[email protected]Сваричевський О.В.
17[email protected]Мірошниченко В.Г.
18[email protected]Клепач А.
19[email protected]Укста В.Ю.
20[email protected]Розпутний В.Г.
21[email protected]Богатченко С.М.
22[email protected]Рак О.М.
 23  

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

Вінницька фізико-математична гімназія № 17 https://disted.edu.vn.ua

Для педагогічних працівників

Для учнів

  • Організація і техніка обслуговування (для учнів ПТНЗ галузі ресторанного господарства) : навч. посіб. / С. Г. Кравець, Н. П. Камінська, О. Г. Оліферчук, за наук. ред. С. Г. Кравець – Київ : Інститут ПТО НАПН України, 2015. – 202 с. https://ivet.edu.ua/repozytarii/baza-mahisterskykh-robit/item/645-navchalnyi-posibnyk-orhanizatsiia-i-tekhnika-obsluhovuvannia-dlia-uchniv-ptnz-haluzi-restorannoho-hospodarstva
  • Технологія верстатних робіт: навч.пос. для проф.-техн. навч. закладів / М. А. Вайнтрауб, В. Й. Засельський, Д. В. Пополов, за наук. ред. М. А. Вайнтpауба. – Київ : Інститут ПТО НАПН України, 2015. – 199 c. https://ivet.edu.ua/repozytarii/baza-mahisterskykh-robit/item/644-navchalnyi-posibnyk-tekhnolohiia-verstatnykh-robit