Педагогічні читання у ДНЗ “Браїлівський професійний ліцей”

Невід’ємною частиною методичної роботи нашого навчального закладу  є педагогічні читання. Метою педагогічних читань є удосконалення професійної компетентності педагогічних працівників, оновлення інформаційного та методичного забезпечення навчально-виробничого та виховного процесу, впровадження нових технологій, форм і методів професійної підготовки учнів, сприяння творчому та професійному зростанню педагогів.

Так, 8-9 січня відбулись педагогічні читання на тему: «Інноваційні педагогічні технології та шляхи їх впровадження в навчально-виховний процес»

Із вступним словом виступила  Ярошевич З.М. із доповіддю «Інноваційні технології у підготовці кваліфікованого робітника за професією «Кухар; Кондитер». Вона  зазначила, що модернізація системи професійної освіти потребує нових підходів  до змісту і організації  навчання на різних рівнях. Сучасний стан ринку праці висуває підвищені вимоги до якості робочої сили, її компетентності  та професійної мобільності. У зв’язку з цим важливим завдання закладів професійної освіти є пошук сучасних прогресивних шляхів підготовки кваліфікованих робітників.

Педагоги поділились своїми педагогічними знахідками у плані забезпечення ефективності сучасного уроку, досвідом впровадження сучасних форм, методів, засобів навчання, поєднання традиційних та інноваційних методів, результативністю їх використання.

Під час педагогічних читань присутні заслухали доповіді на тему:

  • Уксти В.Ю. «Використання презентацій на уроках на уроках спеціальних дисциплін»;
  • Чернія П.І. «Шляхи економії електроенергії у побуті, промисловості та в процесі передачі електроенергії»;
  • Бомк М.А. «Використання ІКТ на уроках  суспільних дисциплін для  підвищення ефективності уроків та виховання патріотизму молоді»;
  • Ковтун Л.А. «Міждисциплінарний підхід у розвитку компетентостей конкурентоздатного робітника»;
  • Рекало Д.А. «Розв’язання конфліктів мирним шляхом»;
  • Кучер Ю.В. «Агресивна поведінка підлітків та шляхи їх подалання»;
  • Яніцька Л.М. «Інноваційні технології у навчально-виховному процесі та шляхи впровадження їх на уроках виробничого навчання»;
  • Колоса О.А. «Використання копм’ютерних технологій на уроках виробничого навчання».